ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29/2015 Για την προμήθεια τεσσάρων (4) ειδικών εύκαμπτων κόμβων (Metallic Expansion Joints, Dimensions: Ø114/140 X 360 mm, Material: Ansi 321 – EN 1.4541, Ang. Movem.: -20o/+0o) για την εκτέλεση πειραμάτων με αγωγούς, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ για το πρόγραμμα με τίτλο «Πρωτότυπες έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών για τον ενεργειακό τομέα με χρήση σύγχρονων υλικών» («ENSSTRAM») με κωδικό ΕΛΚΕ 68/1201 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χ. Γαντέ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.461,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία S&M Ε. Σκαζίκης – Λ. Μαραγκός Α.Ε., Σερρών 2, Τ.Κ. 10441, Αθήνα, ΑΦΜ 094041866, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.