ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2015 για την προμήθεια των εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων α) PHOTOPIA, αξίας 895,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την αμερικάνικη εταιρεία LTI OPTICS LLC και β) LIGHTSTAR 4D και PHOTOVIEW PLUS, αξίας 2.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την ιταλική εταιρεία OXYTECH Srl, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ – Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας» στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 379524, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1133 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Φραγκίσκο Β. Τοπαλή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 α) Για το λογισμικό PHOTOPIA, 895,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

β)Για τα λογισμικά LIGHTSTAR 4D και PHOTOVIEW PLUS, 2.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Οι Εταιρείες: α) LTI OPTICS LLC, 10850 Dover St,Suite 300, Westminster, CO 80021, USA και β) OXYTECH Srl, Via G.B. Vico 54 20010 Cornaredo MI, Italy