Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  36/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος πολυεπεξεργαστών (συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, προγραμμάτων οδήγησης, γλώσσας προγραμματισμού καθώς και η εγγύηση – τεχνική υποστήριξη) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πειράματα σε αεροδυναμική σήραγγα», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/3081 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή ΕΜΠ Σπυρίδωνα Βουτσινά. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται στα 46.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.