((95 ΕΔ 343) ΠΑΡΟΔΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ref.No: 61081900
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 25.04.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 27.392,52 €
Scientific Responsible: ATHANASIOS-MARIN ARAVANTINOS
Go to Top