2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ref.No: 61181700
Start date: 01.04.2007
End date: 31.03.2008
Approval date: 27.04.2007
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: UPEPTH
Budget: 3.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top