ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

Ref.No: 63064600
Start date: 03.08.1995
End date: 02.04.1997
Approval date: 23.05.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 10.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top