ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ref.No: 63048800
Start date: 15.09.1994
End date: 28.02.1995
Approval date: 04.11.1994
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: COMMET II, E.O.K.
Budget: 8.180,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top