ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ref.No: 61084700
Start date: 01.10.1996
End date: 30.09.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 2.218,64 €
Scientific Responsible: DIMITRA DIPLOS-PAPADIMITRIOU
Go to Top