ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ref.No: 62226800
Start date: 18.09.2007
End date: 28.02.2009
Approval date: 24.07.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: DEI A.E.
Budget: 92.248,80 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top