ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010

Ref.No: 62236600
Start date: 24.03.2008
End date: 10.07.2008
Approval date: 21.03.2008
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: DIMOS MARKOPOULOU
Budget: 35.700,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top