ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Ref.No: 65087401
Start date: 01.07.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 31.08.2000
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top