ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ EASA “EUROPEAN ARCHITECTURE STUDENTS ASSEMBLY 2007”

Ref.No: 62232400
Start date: 11.06.2007
End date: 31.12.2010
Approval date: 14.12.2007
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: OPAP AE
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPURIDON-SOTIRIOS RAUTOPOULOS
Email: raft@central.ntua.gr
Go to Top