ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61026901
Start date: 01.08.1989
End date: 31.01.1993
Approval date: 05.03.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 2.201,02 €
Scientific Responsible: APOSTOLOS GIOTIS
Go to Top