ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΕΙΣ Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΗ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Ref.No: 62053900
Start date: 25.06.1993
End date: 24.06.1994
Approval date: 09.07.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: D.E.I.
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top