ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΕΧΝΟΓΕΝΕΣΙΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ref.No: 62199500
Start date: 23.09.2005
End date: 31.08.2006
Approval date: 09.11.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: PLANNING A.E.
Budget: 20.230,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top