ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ SULZER TYPE 10 ΗΣ ΕΛΠΕ

Ref.No: 62105600
Start date: 01.07.1998
End date: 30.06.2000
Approval date: 03.09.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ELLINIKA PETRELAIA AE
Budget: 25.972,12 €
Scientific Responsible: Prof. MATHIOUDAKIS
Email: KMATHIOU@MAIL.NTUA.GR
Go to Top