ΤΗΛΣΕΠΕ (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ VIRTUAL ENTERPRISE)

Ref.No: 63076800
Start date: 01.06.1996
End date: 01.06.1998
Approval date: 23.05.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: UP. ERGASIAS
Budget: 22.010,27 €
Scientific Responsible: MARIA GIAOUTZI
Email: giaoutsi@central.ntua.gr
Go to Top