ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ CMA ΗΛΕΚΤΡΟΑΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ref.No: 67010200
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 21.11.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 7.722,68 €
Scientific Responsible: HRISTOS PANAGOPOULOS
Email: chpanag@metal.ntua.gr
Go to Top