ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ) ΟΧΗΜΑΤΑ

Ref.No: 61180000
Start date: 18.09.2007
End date: 31.03.2008
Approval date: 23.02.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 6.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRIAKOPOULOS
Email: kkyria@central.ntua.gr
Go to Top