ΤΕΤΡΑΜΕΡΗΣ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

Ref.No: 63023603
Start date: 01.01.1995
End date: 31.03.1996
Approval date: 10.02.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 3.000,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top