ΤΕΤΡΑΜΕΡΗΣ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ref.No: 63023601
Start date: 01.01.1992
End date: 30.09.1995
Approval date: 24.01.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: DRIVE ATT, E.O.K.
Budget: 20.500,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top