ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Ref.No: 63087700
Start date: 01.08.1997
End date: 31.07.1999
Approval date: 15.01.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: TMR, E.O.K.
Budget: 33.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS ZOUPANOS
Email: george.zoupanos@cern.ch
Go to Top