ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΛΙΠΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ

Ref.No: 63049200
Start date: 01.12.1994
End date: 01.12.1996
Approval date: 29.11.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΒΙΟTECHNOLOGY, E.O.K.
Budget: 137.400,00 €
Scientific Responsible: FRAGKISKOS KOLISIS
Email: kolisis@chemeng.ntua.gr
Go to Top