ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Ref.No: 61050800
Start date: 17.03.1993
End date: 16.03.1995
Approval date: 07.05.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 12.589,88 €
Scientific Responsible: Prof. MAROULIS
Email: maroulis@chemeng.ntua.gr
Go to Top