ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ (LOGISTICS) ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (E.D.J.) ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Ref.No: 62066600
Start date: 10.03.1994
End date: 31.12.1994
Approval date: 29.11.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ELLINIKES ETAIREIES
Budget: 16.390,31 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top