ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 61049201
Start date: 22.12.1992
End date: 22.04.1994
Approval date: 15.01.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 23.389,58 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: vassim@central.ntua.gr
Go to Top