ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Γ’ ΚΠΣ )

Ref.No: 65113201
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2002
Approval date: 05.07.2002
Department: GENIKI D/SI TEHN. UPIRESIAS
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,00 €
Scientific Responsible: MARIA VALLIADOU-KALEURA
Email: camari@central.ntua.gr
Go to Top