ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΠΛ (Δ)

Ref.No: 63096100
Start date: 01.07.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 03.09.1998
Department: DIATMIMATIKO TPPL
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 146.735,14 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top