ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΠΠΛ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ)

Ref.No: 63078700
Start date: 01.09.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 03.07.1997
Department: DIATMIMATIKO TPPL
Financier: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, E.O.K.
Budget: 13.206,16 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top