ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΑΤΑΜΕ) ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Ref.No: 62093900
Start date: 22.01.1997
End date: 22.07.1998
Approval date: 10.02.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΠΕΡ, NOMARHIA ATTIKIS
Budget: 161.408,67 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top