ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ref.No: 62157000
Start date: 22.01.2003
End date: 21.07.2003
Approval date: 22.11.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: INFRASTRUCTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCOPE
Financier: EDAFOMIHANIKI
Budget: 8.260,00 €
Scientific Responsible: MIHAIL SAKELLARIOU
Email: mgsakel@mail.ntua.gr
Go to Top