ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΗΤΡΑ

Ref.No: 63017201
Start date: 01.04.1994
End date: 31.08.1994
Approval date: 18.03.1994
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: BRITE/EURAM, E.O.K.
Budget: 7.000,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top