ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Ref.No: 63042200
Start date: 01.09.1993
End date: 31.08.1995
Approval date: 13.05.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: VOLKSWAGEN
Budget: 8.220,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS SIMITZIS
Email: simj@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top