ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.

Ref.No: 62199100
Start date: 15.09.2005
End date: 31.12.2013
Approval date: 09.11.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 116.602,50 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top