ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ref.No: 63057700
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 11.01.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: EUROPAIKO KOINONIKO TAMEIO
Budget: 69.332,36 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top