ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ADAPT

Ref.No: 63077200
Start date: 01.09.1996
End date: 27.02.1997
Approval date: 05.09.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: E.O.K.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. ELISAVET PANAGIOTATOU
Email: elpanay@central.ntua.gr
Go to Top