ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ref.No: 62144400
Start date: 01.08.2001
End date: 31.01.2002
Approval date: 04.10.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMMUNICATION, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING
Financier: OTE CONSULTING
Budget: 48.186,94 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL PROTONOTARIOS
Email: protonot@cs.ntua.gr
Go to Top