ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ EUROSTAT NUTS II-III (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΝΟΜΟΣ)

Ref.No: 63067700
Start date: 01.02.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 37.930,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARKOS MPONAZOUNTAS
Email: bonazoun@central.ntua.gr
Go to Top