ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ref.No: 65193400
Start date: 01.02.2012
End date: 29.02.2012
Approval date: 02.03.2012
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 54.540,84 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top