ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ- ΑΤΤΙΚΗ

Ref.No: 61114800
Start date: 30.05.2000
End date: 11.07.2004
Approval date: 21.10.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 425.531,92 €
Scientific Responsible: KLEITO GERARDI-LEONTIDOU
Email: kgerardi@central.ntua.gr
Go to Top