ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000-2006 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ref.No: 61102200
Start date: 08.04.1998
End date: 08.02.1999
Approval date: 12.05.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOIN.
Budget: 152.369,77 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top