ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΕΛΥΦΩΝ

Ref.No: 65131300
Start date: 01.06.2003
End date: 30.06.2005
Approval date: 26.06.2003
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,80 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top