ΣΤΕΡΕΩΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Ι.ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ref.No: 61183600
Start date: 25.09.2007
End date: 31.12.2008
Approval date: 25.09.2007
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 75.000,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS TOULIATOS
Email: touliat@central.ntua.gr
Go to Top