ΣΤΕΡΕΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

Ref.No: 65036800
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 24.01.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: POLUKARPOS PISSIS
Email: ppissis@central.ntua.gr
Go to Top