ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 62258300
Start date: 01.07.2009
End date: 30.06.2014
Approval date: 29.05.2009
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOKOSIS
Email: akokossis@chemeng.ntua.gr
Go to Top