ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ref.No: 61089800
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 4.314,02 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. HARALAMPOS GANTES
Email: chgantes@central.ntua.gr
Go to Top