ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Ref.No: 61100500
Start date: 30.07.1998
End date: 30.10.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: UP. GEORGIAS
Budget: 17.314,74 €
Scientific Responsible: PAPANIKOLAOU
Email: papa@deslab.naval.ntua.gr
Go to Top