ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

Ref.No: 67003200
Start date: 01.09.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 03.09.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.794,57 €
Scientific Responsible: ELEUTHERIOS KAGIAFAS
Email: kayafas@cs.ntua.gr
Go to Top