ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ref.No: 62182600
Start date: 25.05.2004
End date: 31.12.2013
Approval date: 02.07.2004
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: DIMOS ATHINAION
Budget: 306.912,54 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top