ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ

Ref.No: 63035900
Start date: 01.10.1993
End date: 31.07.1994
Approval date: 07.09.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 29.950,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS FRANTZESKAKIS
Go to Top